Informacja-OgłoszenieInformacja-Ogłoszenie

W związku z przygotowaniem przez ARION Med sp. z o.o. wniosku o dofinansowanie w ramach „Działania 4.2 Efektywność energetyczna - typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020” prosimy o składanie ofert z zakresu:

1. Audytu Energetycznego:
• budynek Administracji powierzchnia 1760 m2, kubatura 7150,1 m3
• kotłownia powierzchnia 242 m2, kubatura 1282,5 m3
2. Przeprowadzenia prac wynikających z zaleceń Audytu Energetycznego.

Prosimy o składanie ofert do dnia 15 stycznia 2016 roku w wersji elektronicznej na adres: a.budzik@arion-szpitale.pl
W razie pytań proszę o kontakt z Kierownikiem Działu Technicznego Romanem Cichockim tel. 24 236 09 25.