Certyfikaty ISOCertyfikaty ISO

PN-EN ISO 9001:2009 jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w organizacji.
Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).
Uzyskanie certyfikatu jest gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług, dbałości o pacjenta i zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w firmie.
Głównym motywem ustanowienia i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością było zapewnienie maksymalnej satysfakcji pacjentom poprzez: nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług, sprawność obsługi naszych „Klientów”, inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i sprzęt, szkolenie personelu i wprowadzanie całościowych systemów jakości, aby zagwarantować usługi zgodne z Państwa oczekiwaniami.
ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

ARION Szpitale sp. z o.o.
Data otrzymania Certyfikatu: 3 grudnia 2012 roku.
Audyt certyfikacyjny przeprowadzony w dniach 29-30 listopada 2012 roku.

ARION Med sp. z o.o.
Data otrzymania Certyfikatu: 22 października 2014 roku.
Audyt certyfikacyjny przeprowadzony w dniach 25-27 września 2014 roku.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ISO 9001:
- efektywniejsze zarządzanie organizacją na wszystkich jej szczeblach,
- usprawnienie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
- zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności i kompetencji,
- podejmowanie decyzji zarządczych przez kierownictwo organizacji na podstawie obiektywnych danych dotyczących jej funkcjonowania, a nie na podstawie subiektywnych wrażeń na jej temat,
- usprawnienie procesów zachodzących w organizacji oraz zdefiniowanie i zracjonalizowanie obiegu dokumentów,
- zmniejszenie kosztów funkcjonowania organizacji, w tym kosztów tzw. "złej jakości",
- ciągłą zdolność do zaspokajania potrzeb klientów na określonym poziomie,
- zdolność do ciągłego doskonalenia się organizacji,
- skrócenie czasu adaptacji nowych pracowników i dostawców,
- poprawienie wizerunku na rynku, zdobycie jeszcze większego zaufania klientów i partnerów handlowych,
- łatwiejsze przystosowanie się do funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej,
- minimalizacja ryzyka wykonania złej usługi.