ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w BiłgorajuARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

    ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju świadczy szeroką gamę usług medycznych, rozwija nowe metody leczenia i inwestuje w nowoczesne technologie. Ponadto szpital nawiązuje współpracę z lekarzami specjalistami ze szpitali klinicznych z województwa lubelskiego. Ośrodek obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu. W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 19 poradni w tym 18 działa w ramach kontraktu z NFZ, oddział rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Ponadto placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz zatrudnia lub współpracuje z 94 lekarzami oraz 240 pielęgniarkami i położnymi. Placówki udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Neurologiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W zakresie leczenia ambulatoryjnego: poradnie Alergologiczna, Endokrynologiczna, Kardiologiczna, Medycyny Pracy, Dermatologiczna, Neurologiczna, Reumatologiczna, Chorób Zakaźnych, Medycyny Sportowej, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgiczna, Urazowo-Ortopedyczna dla dorosłych i dzieci, Leczenia Wad Postawy, Preluksacyjna, Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień od Alkoholu. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: Gabinety Medycyny Szkolnej. W zakresie rehabilitacji: Oddział Rehabilitacji, Pracownia Rehabilitacji przy Oddziale Neurologicznym, Pracownia Rehabilitacji przy Oddziale Chirurgicznym. W zakresie diagnostyki: Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Radiologii, Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia Spirometrii i Testów Alergicznych, Pracownia EEG, Pracownia Endoskopii oraz Laboratorium.

  1. Historia szpitala w Biłgoraju
  2. Dyrekcja biłgorajskiego szpitala
  3. Plan szpitala Biłgoraj
  4. Spis telefonów
  5. Kontakt