ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w BiłgorajuARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju świadczy szeroką gamę usług medycznych, rozwija nowe metody leczenia i inwestuje w nowoczesne technologie. Ponadto szpital nawiązuje współpracę z lekarzami specjalistami ze szpitali klinicznych z województwa lubelskiego. Ośrodek obejmuje szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu.
W skład ZOZ w Biłgoraju wchodzi: 10 oddziałów szpitalnych działających w ramach kontraktu z NFZ, 22 poradnie w tym 18 działa w ramach kontraktu z NFZ, oddziały rehabilitacji z 2 pracowniami, 7 pracowni diagnostyki oraz laboratorium. Ponadto placówka dysponuje łącznie 408 łóżkami szpitalnymi oraz zatrudnia lub współpracuje z ponad stu lekarzami oraz około 250 pielęgniarkami i położnymi.
Placówki udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Neurologiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
W zakresie leczenia ambulatoryjnego funkcjonują poradnie: Alergologiczna, Kardiologiczna, Medycyny Pracy, Dermatologiczna, Neurologiczna, Reumatologiczna, Chorób Zakaźnych, Medycyny Sportowej, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgiczna, Urazowo-Ortopedyczna dla dorosłych i dzieci, Zdrowia Psychicznego, Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, Nefrologiczna, Hematologiczna, Urologiczna i Endokrynologiczna.
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: Gabinety Medycyny Szkolnej oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.
W zakresie rehabilitacji: Oddział Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Pracownia Rehabilitacji przy Oddziale Chirurgicznym.
W zakresie diagnostyki: Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Radiologii, Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej, Pracownia Spirometrii i Testów Alergicznych, Pracownia EEG, Pracownia Endoskopii oraz Laboratorium.

  1. Historia szpitala w Biłgoraju
  2. Dyrekcja biłgorajskiego szpitala
  3. Plan szpitala Biłgoraj
  4. Spis telefonów
  5. Kontakt